Wymiana danych z systemami księgowymi i usługą E-CZYNSZE

Integracja SYSTEmSM z innymi systemami wyeliminowała konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. SYSTEmSM automatycznie generuje pliki z dokumentami finansowymi, które następnie importowane są przez zintegrowane systemy. Dokumenty sprzedażowe (np. naliczenia, faktury, rozliczenia) eksportowane są do systemów księgowych, a inne dokumenty (np. przelewy bankowe, dokumenty kasowe, noty odsetkowe) przenoszone są z systemów księgowych do SYSTEmSM. Nowoczesność zastosowanych rozwiązań technologicznych sprawia, że program może być stosowany zarówno w małych jak i większych firmach zajmujących się zarządzaniem gospodarką mieszkaniową.
schemat integracji z systemami księgowymi

Usprawnienie pracy


Automatyczne przypisywanie dekretów do naliczeń


Bezpośredni import wpłat przez AIPP

APLIKACJA MOBILNA E-CZYNSZE – teraz w Twoim telefonie!

Sprawdź co zyskasz!