systemsm usługi
  Zarządcy nieruchomości
Program SYSTEmSM spełnia restrykcyjne wymogi Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w zakresie ochrony zbiorów danych osobowych odbiorców.

  Wspólnoty mieszkaniowe
W przypadku wspólnot mieszkaniowych, które nie chcą korzystać z usług zarządców i zamierzają samodzielnie prowadzić naliczenia, jednym z ważniejszych elementów zakupu oprogramowania jest jego cena.

  Spółdzielnie mieszkaniowe
Program SYSTEmSM ma budowę modułową, co znacznie ułatwia szybkie wdrażanie zarówno w dużych jak i małych spółdzielniach mieszkaniowych.

Wymiana danych z systemami księgowymi i usługą E-CZYNSZE

schemat integracji z systemami księgowymi

Integracja SYSTEmSM z innymi systemami wyeliminowała konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.

SYSTEmSM automatycznie generuje pliki z dokumentami finansowymi, które następnie importowane są przez zintegrowane systemy.

Dokumenty sprzedażowe (np. naliczenia, faktury, rozliczenia) eksportowane są do systemów księgowych, a inne dokumenty (np. przelewy bankowe, dokumenty kasowe, noty odsetkowe) przenoszone są z systemów księgowych do SYSTEmSM.

Nowoczesność zastosowanych rozwiązań technologicznych sprawia, że program może być stosowany zarówno w małych jak i większych firmach zajmujących się zarządzaniem gospodarką mieszkaniową.

schemat integracji z systemami księgowymi

Eksport naliczeń do systemu księgowego

Usprawnienie pracy

Automatyczne przypisywanie dekretów do naliczeń

Bezpośredni import wpłat przez AIPP

Umożliwia integrację z najpopularniejszymi systemami księgowymi
Comarch Optima
Wapro Fakir
Sage Symfonia

E-CZYNSZE

Internetowa usługa dla lokatorów

Analiza wpłat i zobowiązań

Ankiety

Głosowanie uchwał

Ogłoszenia dla lokatorów

Przegląd dokumentów

Forum

e-czynsze demo prezentacja
 

Usługa E-czynsze, umożliwia udostępnienie w Internecie aktualnych informacji pochodzących z programu SYSTEmSM. Właściciele i najemcy lokali mogą sprawdzić aktualne saldo księgowe i dokonać analizy własnych wpłat i zobowiązań. Szczegółowy wykaz wszystkich wpłat i naliczeń, pozwala na ustalenie salda dla lokalu na dowolny dzień w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Lokatorzy mają możliwość wprowadzania odczytów liczników oraz prowadzenia korespondencji z administracją spółdzielni. Wprowadzenie haseł dostępu oraz zabezpieczenie poufności przesyłanych informacji zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do danych.* od 1 zł za lokal/mc

 
SYSTEmEG Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
 
Dział handlowy
+48 797 584 002
+48 735 972 549
Serwis
+48 502 704 155
 

 

Znajdziesz nas na:

Napisz do nas