Wykorzystaj możliwości SYSTEmSM

SYSTEmSM jest nowoczesnym programem wspomagającym profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.

Przeznaczony jest do stosowania zarówno w dużych spółdzielniach jak i małych wspólnotach mieszkaniowych oraz wydziałach gospodarki mieszkaniowej w urzędach miast i gmin.


Możliwości programu

SYSTEmSM posiada wiele funkcji wspomagających zarządzanie nieruchomościami. Najważniejsze z nich to:

 • Dostosowanie do wymogów GIODO i RODO w zakresie ochrony zbiorów danych osobowych odbiorców.
 • Możliwość wprowadzania do jednej bazy danych wielu wspólnot mieszkaniowych, z zachowaniem „hermetycznego” przeglądania i przetwarzania danych.
 • Dowolność definiowania typów zasobów.
 • Kartoteki mieszkańców/właścicieli i kartoteki lokali są ewidencjonowane osobno. Pozwala to na dodawanie kilku różnych właścicieli do jednego lokalu bez konieczności dublowania kartotek lokali.
 • Możliwość określenia procentowego podziału kosztów na każdego z właścicieli.
 • Rozliczenie kosztów. Możliwość zestawienia np. rocznej wartości naliczonego składnika(ów) w nieruchomości z faktycznie poniesionymi kosztami. Pozwala to rozliczyć lokal na podstawie wskazanego sposobu (np. proporcjonalnie do wysokości opłat) i wygenerować dokument rozliczeniowy.
 • Możliwość utworzenia dowolnego, specyficznego sposobu naliczania wartości danego składnika dla danego lokalu.
 • Obsługa Płatności Masowych – zapewnia szybkie i efektywne rozliczanie wpłat i przelewów bankowych. Informacje o dokonanych wpłatach są automatycznie importowane z banku do programu SYSTEmSM, co znacznie redukuje czas pracy księgowych i obniża koszty obsługi płatności.
 • Możliwość tworzenia wiadomości wewnętrznych (przypomnienia/alerty) dla wybranych użytkowników programu (w tym także dla siebie) i ustalenie, w jakim dniu lub przez jaki okres mają się one pokazywać jako przypomnienie o zaplanowanych zdarzeniach.
 • Porównanie zużycia mediów na licznikach końcowych i głównych, z możliwością rozliczenia wynikłej różnicy na lokale.
 • Ustalanie comiesięcznych zaliczek na „media” jest możliwe poprzez określenie ilości jednostek i ceny jednostkowej lub wysokości opłaty całkowitej.
 • Rozbudowany moduł wydruków, umożliwiający samodzielnie tworzenie wielu szablonów wydruków dla danego okna. Możliwość utworzenia zaawansowanych wydruków zawierających kilka stron oraz okna dialogowe.
 • Możliwość nanoszenia na wydrukach informacji zakodowanej w postaci kodu kreskowego. Przy pomocy skanera można odczytać w okienku kasowym informacje z książeczki czynszowej czy polecenia zapłaty i automatycznie ustalić nieopłacone dokumenty dla danego lokatora.
 • Elastyczny sposób tworzenia dokumentów naliczenia i rozliczenia, zawierających dowolnie wybrane i skonfigurowane składniki.
 • Możliwość rozliczania składników naliczeniowych w walutach obcych.
 • Moduł Ugód umożliwiający rozbicie zaległych i niezapłaconych dokumentów odbiorców na dogodne do spłacenia raty.
 • Możliwość wprowadzania i ewidencjonowania dokumentów sądowych.
 • W celu ułatwienia wykonywania określonych funkcji, program został wyposażony w kreatory:
  – naliczeń
  – odsetek
  – korekt
  – zmian cen składników
  – rozliczenia kosztów
 • Dział techniczny. Ewidencja przeglądów technicznych wykonywanych w lokalu i nieruchomości, np. przeglądy instalacji gazowej czy przeglądy kominiarskie. Planowanie i kontrola wykonania przeglądów urządzeń i instalacji.
 • Możliwość przeprowadzania analiz usterek i procesu ich likwidacji w podziale na nieruchomości i rodzaje robót w dowolnym okresie czasu.
 • Bezpośrednie połączenie z programami finansowo-księgowymi (import i eksport danych).
 • E-czynsze. Aktualne rozliczenia opłat za lokale, dostępne dla lokatorów w Internecie. Możliwość wprowadzania odczytów liczników. Szybki i wygodny kontakt poprzez pocztę email.
 • Aplikacja mobilna
 • Głosowanie online
 • Potwierdzenia salda
 • Ogłoszenia
 • Zgłaszanie usterek

SYSTEmSM umożliwia podniesienie efektywności pracy, ponieważ automatyzuje i upraszcza czynności wykonywane przez pracowników zatrudnionych w administracji spółdzielni oraz wspiera działania analityczne kadry zarządzającej.


Okna programu